marius taparauskas praktikos grupes vadovas

Marius Taparauskas

Tiekimo grandinės praktikos grupės vadovas

Marius turi daugiau nei 10 metų darbo patirties tiekimo grandinės bei pirkimų valdymo srityse. Jis sėkmingai vadovavo įvairiems Lietuvos bei tarptautiniams projektams, susijusiems su tiekimo grandinės procesų optimizavimu, efektyvinimo sprendimų paieška ir įgyvendinimu logistikos sektoriaus įmonėse UAB „Vingės terminalas“, UAB „Itella Logistics“, UAB „ALG logistika“ (Alma littera grupė).

Per savo karjerą jis ne kartą sėkmingai tobulino, diegė pažangius tiekimo grandinės valdymo sprendimus, vykdė didelio masto transporto, sandėliavimo ir kitokių paslaugų pirkimus, inicijavo ir vadovavo reikalingų IT ir infrastruktūrinių sprendimų įgyvendinimui.

Bendrovėje „Mažeika ir partneriai“ Marius yra Tiekimo grandinės praktikos grupės vadovas, atsakingas už pagalbą klientams, įgyvendinant reikšmingus pokyčius tiekimo grandinės valdyme, pirkimuose, siekiant reikšmingai padidinti verslo konkurencingumą ir pelningumą.