vytenis kudinskas partneris

Vytenis Kudinskas

Partneris, projektų portfelio valdymo praktikos grupės vadovas

Vytenis sukaupęs daugiau nei 20 metų darbo patirtį vadovaujant finansų valdymo, apskaitos operacijų, informacinių technologijų, pirkimų ir kitų sričių padaliniams finansų sektoriaus (AB „SEB bankas“, DK „PZU Lietuva“), energetikos (AB „Rytų skirstomieji tinklai“, AB „Lietuvos energija“), leidybos (UAB „AL holdingas“) bendrovėse. Dirbo UAB DK „PZU Lietuva“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ generalinio direktoriaus pavaduotoju, buvo šių bendrovių, o taip pat AB „Lietuvos elektrinė“, UAB „Alma littera“, UAB „Šviesa“, UAB „ALG knygynai“ ir eilės kitų įmonių valdybų nariu bei valdybų pirmininku.

Per savo karjerą Vytenis dalyvavo daugelyje reikšmingų korporatyvinių pokyčių diegimo projektų (įmonių sujungimo, restruktūrizavimo, įmonių grupių valdymo funkcijų centralizavimo), vadovavo didelių verslo valdymo sistemų diegimo, veiklos procesų pertvarkymo ir efektyvumo didinimo projektams, diegė gerąsias projektų valdymo praktikas įvairiose organizacijose, įgijo IT paslaugų kokybės valdymo ir kitos patirties.

Bendrovėje „Mažeika ir partneriai“ Vytenis yra Partneris, atsakingas už pagalbą klientams, įgyvendinant pokyčius finansų valdymo srityje bei diegiant šiuolaikines projektų valdymo praktikas.