Greitai auganti gamybos įmonė susiduria su augimo iššauktais sunkumais

Situacija
Sprendimai
Rezultatai
verslo valdymo modelis mazeikapartners

Problema: Neefektyvus verslo valdymo modelis

Sektorius: Gamyba

Pajamos: 7,6 mln. EUR

Summary
Greitai auganti gamybos įmonė susiduria su augimo iššauktais sunkumais
Article Name
Greitai auganti gamybos įmonė susiduria su augimo iššauktais sunkumais
Description
Įdiegtas efektyvus verslo valdymo modelis leido per 3 metus pajamas išauginti 2,3 karto, o EBITDA – 6 kartus.
Author
Publisher Name
Mažeika ir Partneriai
Publisher Logo

Gamybos įmonė X* (pajamos – 7,6 mln. EUR), gaminanti konkurencingą Europoje produktą, išvysčiusi eksporto kanalus ir siekianti išnaudoti labai didelį verslo augimo potencialą, pasistatė naują gamyklą ir stipriai išplėtė savo gamybinius pajėgumus. Gavus daug naujų užsakymų, per labai trumpą laiką kelis kartus išaugo verslo apimtys, darbuotojų skaičius. Anksčiau sėkmingai veikęs įmonės savininko (jis ir Generalinis direktorius) sukurtas valdymo modelis („viską darau pats“), dėl per labai trumpą laiką išaugusio verslo masto tapo netinkamu. Pradėjo strigti tiekimo grandinė, vėluoti užsakymų vykdymas, pasipylė nepatenkintų klientų pretenzijos.

Atlikę įmonės valdymo diagnostiką, nustatėme, kad:

 • Įmonės verslo valdymo modelis iš esmės neatitinka išaugusių verslo apimčių;
 • Vadovų komanda neturi reikiamų kompetencijų susidoroti su užgriuvusiais iššūkiais;
 • Nėra gebėjimo tinkamai įgyvendinti naujas verslo iniciatyvas .

* Mes labai atsakingai saugome savo klientų konfidencialumą, todėl įmonės pavadinimo neskelbiame. Visa kita pateikta informacija yra teisinga.

Verslo valdymo modelio keitimo iniciatyvos:

 • naujos organizacinės struktūros parengimas ir įgyvendinimas;
 • naujos atlygio sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas;
 • efektyvaus tiekimo grandinės modelio sukūrimas ir įgyvendinimas;
 • reikalavimų verslo valdymo sistemai parengimas, sistemos parinkimas, diegimas.

Tinkamos komandos suformavimas. Naujoms iniciatyvoms įgyvendinti buvo reikalingi aukštų specifinių kompetencijų darbuotojai, kurių įmonėje nebuvo. Šiam tikslui buvo pasitelkti „Mažeika ir partneriai“ laikinieji vadovai bei projektų vadovai.

Iniciatyvų įgyvendinimo užtikrinimas. Pasiūlytų iniciatyvų įgyvendinimui bei rizikų valdymui įmonėje buvo įdiegtas labai efektyvus projektų portfelio valdymo modelis, vienas iš „Mažeika ir partneriai“ partnerių paskirtas projektų portfelio valdytoju. Kiekvieną mėnesį projektų vadovai pagal reglamentuotas projektų valdymo procedūras atsiskaitydavo Projektų valdymo komitetui.

 

 • Parengtas ir įdiegtas pažangus, įmonės išsivystymo lygį atitinkantis valdymo modelis;
 • Suformuota kompetentinga vadovų komanda;
 • Sukurta ir įdiegta į pasiekimus orientuota atlygio sistema;
 • Įgyvendinti pokyčiai tiekimo grandinės valdyme;
 • Parinkta ir tvariai įdiegta verslo poreikius atitinkanti verslo valdymo sistema;
 • Tvariai įdiegtas projektų portfelio valdymas.

Įgyvendinti pokyčiai verslo valdyme leido įmonei toliau sėkmingai augti. Per 3 metus pajamos išaugo 2,3 karto (nuo 7,6 mln. EUR iki 17,2 mln. EUR), o pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją ( angl. EBITDA)6 kartus (nuo 0,2 mln. EUR iki 1,2 mln. EUR)