Prarastas konkurencinis pranašumas ir lyderio pozicija

Situacija
Sprendimai
Rezultatai
konkurencinis pranasumas lyderio pozicija mazeikapartners

Problema: Prarastas konkurencinis pranašumas ir lyderio pozicija

Sektorius: Paslaugos

Pajamos: 5,2 mln. EUR

Summary
Prarastas konkurencinis pranašumas ir lyderio pozicija
Article Name
Prarastas konkurencinis pranašumas ir lyderio pozicija
Description
Dėl naujų technologijų konkurentai galėjo pasiekti mažesnę paslaugų savikainą, perimti iš kliento kainai jautrių klientų segmentą.
Author
Publisher Name
Mažeika ir Partneriai
Publisher Logo

18 metų Lietuvos rinkoje veikianti paslaugų įmonė X* (pajamos – 5,2 mln. EUR), užimanti lyderio pozicijas savo sektoriuje, susidūrė su strateginiais ir technologiniais iššūkiais. Rinkoje atsirado nauji konkurentai, kurie siūlė pigesnes paslaugas. Dėl naujų technologijų konkurentai galėjo pasiekti mažesnę paslaugų savikainą, perimti iš kliento kainai jautrių klientų segmentą.

Atlikę verslo, strategijos ir valdymo diagnostiką nustatėme, kad:

 • Įmonė turi labai didelį neišnaudotą augimo potencialą;
 • Reikia investuoti į naujas, labai efektyvias technologijas;
 • Reikalingi finansiniai ištekliai plėtrai finansuoti, kurių nei įmonė, nei įmonės savininkai neturi;
 • Neefektyvus valdymo modelis, silpna vadovų komanda;
 • Įmonė neturi didelio mąsto, sudėtingų projektų valdymo patirties.

* Mes labai atsakingai saugome savo klientų konfidencialumą, todėl įmonės pavadinimo neskelbiame. Visa kita pateikta informacija yra teisinga.

 • Nauja strategija, finansavimas. Pirmame etape buvo parengta verslo plėtros strategija bei ilgalaikis finansinis planas. Suorganizuoti konkursai banko finansavimui bei privatiems investuotojams atsirinkti ir užtikrinti reikalingi finansiniai ištekliai.
 • Valdymo modelio pakeitimas. Sparčiai augančiam verslui ir investicijoms suvaldyti buvo reikalingas aukštesnio lygio valdymo modelis. Įmonėje buvo įkurta Valdyba, pritraukti reikiamų kompetencijų nepriklausomi Valdybos nariai, įmonės savininkas pasitraukė iš direktoriaus pareigų (tapo Valdybos pirmininku), užleisdamas jas samdomam vadovui.
 • Tinkamos komandos suformavimas. Naujoms verslo iniciatyvoms įgyvendinti buvo reikalingi aukštų specifinių kompetencijų vadovai, kurių įmonėje nebuvo. Šiam tikslui buvo pasitelkti „Mažeika ir partneriai“ laikinieji vadovai bei projektų vadovai.
 • Iniciatyvų įgyvendinimo užtikrinimas. Pasiūlytų iniciatyvų įgyvendinimui bei rizikų valdymui įmonėje buvo įdiegtas labai efektyvus projektų portfelio valdymo modelis, vienas iš „Mažeika ir partneriai“ partnerių paskirtas projektų portfelio valdytoju. Kiekvieną mėnesį projektų vadovai pagal reglamentuotas projektų valdymo procedūras atsiskaitydavo Projektų valdymo komitetui.

Prarastas konkurencinis pranašumas ir lyderio pozicija

 

 • Pritraukta 5 mln. EUR naujų investicijų;
 • Įmonės pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (angl. EBITDA) marža siekė 10 proc. Įdiegus labai efektyvias naujas technologijas – siekia 40 proc.;
 • Dėl naujos strategijos įmonei pavyko išlaikyti lyderio pozicijas tiksliniuose segmentuose;
 • Prognozuojama, kad per 3 metus (pilnai įgyvendinus numatytus investicinius projektus) įmonės vertė papildomai išaugs 14 mln. EUR.