Kaip mes darome

Įprastai bendradarbiavimas su nauju klientu prasideda nuo verslo, strategijos ir valdymo diagnostikos. Šiame etape atliekame rinkų analizę, finansinės informacijos, strategijos ir verslo valdymo procesų (finansų, personalo valdymo, IT, rinkodaros, pardavimų, klientų aptarnavimo, gamybos valdymo, tiekimo grandinės, pirkimų) apžvalgą ir vertinimą. Diagnostikos ataskaitoje pateikiame rekomendacijas, kaip siūlytume keisti verslo strategiją ir valdymą su tikslu reikšmingai padidinti verslo konkurencingumą ir pelningumą. Šios rekomendacijos pateikiamos kaip konkrečios verslo iniciatyvos, su tikslais, analize grįstomis prielaidomis, įgyvendinimo etapais. Diagnostikos etapo pabaigoje drauge su savininkais ir vadovais priimame sprendimus dėl siūlomų iniciatyvų įgyvendinimo. Tik tada pagal aiškius prioritetus suformuojame pirminį projektų portfelį.

Antras žingsnis – sprendimų projektavimas. Šiame etape parengiame detalų kiekvienos iniciatyvos įgyvendinimo planą, numatome tikslus, vertinimo rodiklius, reikalingus išteklius, atsakomybes, rizikas bei jų valdymą. Tam, kad suplanuoti pokyčiai būtų įgyvendinti, prireikus, siūlome projektų vadovus, ekspertus, nuolatinius arba laikinus vadovus.

Trečias etapas apima sprendimų įgyvendinimą. Pokyčius įgyvendiname naudodami efektyvią projektų valdymo metodiką, užtikrinančią, kad suplanuoti tikslai bus tvariai pasiekti sutartu laiku ir su minimalia rizika.

Įdiegę pokyčius, sukuriame kontrolės mechanizmus, kurie įtvirtina tai, kas pasiekta.