Kaip mes darome

Pirmas etapas: verslo, strategijos ir valdymo diagnostika. Šiame etape atliekame rinkų analizę, finansinės informacijos, strategijos ir verslo valdymo procesų (finansų, personalo valdymo, IT, rinkodaros, pardavimų, klientų aptarnavimo, gamybos valdymo, tiekimo grandinės, pirkimų) apžvalgą ir vertinimą. Diagnostikos ataskaitoje pateikiame rekomendacijas, kaip siūlytume keisti verslo strategiją ir valdymą, siekdami reikšmingai padidinti verslo konkurencingumą ir pelningumą. Šios rekomendacijos pateikiamos kaip konkrečios verslo iniciatyvos, kartu su tikslais, analize grįstomis prielaidomis, įgyvendinimo etapais. Diagnostikos etapo pabaigoje drauge su savininkais ir vadovais priimame sprendimus dėl siūlomų iniciatyvų įgyvendinimo. Tik tada pagal aiškius prioritetus suformuojame pirminį projektų portfelį.

Antras etapas: sprendimų projektavimas. Šiame etape parengiame detalų kiekvienos iniciatyvos įgyvendinimo planą, numatome tikslus, vertinimo rodiklius, reikalingus išteklius, atsakomybes, rizikas bei jų valdymą.

Trečias etapas: tam, kad suplanuoti pokyčiai būtų efektyviai įgyvendinti, prireikus, siūlome projektų vadovus, ekspertus, nuolatinius arba laikinus vadovus.

Ketvirtas etapas: sprendimų įgyvendinimas. Pokyčius įgyvendiname naudodami efektyvią projektų valdymo metodiką, užtikrinančią, kad suplanuoti tikslai bus tvariai pasiekti sutartu laiku ir patiriant minimalią riziką.

Įdiegę pokyčius sukuriame kontrolės mechanizmus, kurie įtvirtina tai, kas pasiekta.