Apie mus

Tobulinti verslo valdymo sprendimus pradedame analizuodami Jūsų verslo aplinką, specifiką bei problematiką.

Kartu užduodame reikiamus klausimus, ieškome atsakymų, atsakingai siūlome sprendimus ir savo tiesioginį dalyvavimą juos įgyvendinant. Prisijunkite prie mūsų – drauge įgyvendinkime partneryste paremtus verslo valdymo pokyčius.

Savininko atsitraukimas nuo aktyvaus verslo valdymo

Verslo įkūrėjo atsitraukimas nuo verslo valdymo yra labai didelis ir sudėtingas pokytis ne tik pačiam savininkui, bet ir visai įmonei. Tai neišvengiamas procesas, kuris anksčiau ar vėliau turi įvykti kiekvienoje įmonėje.

Kad toks pokytis būtų įgyvendintas tvariai, būtinas deramas pasirengimas. Transformuojant valdymo modelį, reikia numatyti tinkamas funkcijas nuo įmonės valdymo besitraukiančiam savininkui, kad jis galėtų nevaržomai dalyvauti priimant svarbius strateginius sprendimus. Taip pat būtina atrinkti tinkamą vadovą ir kontroliuoti jo veiklą, taip pat atlikti daugybę kitų svarbių veiksmų.

Verslo strategija

Gerai parengta verslo strategija yra labai galinga priemonė siekiant sėkmingos veiklos, nes suteikia verslui esminį pranašumą prieš aiškios strategijos neturinčius konkurentus. Norint parengti veiksmingą strategiją, reikia įvertinti verslo aplinką, puikiai suprasti klientų poreikius ir lūkesčius, numatyti, kaip jie keisis ateityje, išsikelti pagrįstai ambicingus tikslus, parengti konkretų planą jiems pasiekti ir tinkamai paskirstyti resursus (tiek finansinius, tiek žmogiškuosius).

Strategijų rengimas yra viena iš pagrindinių mūsų praktikos sričių. Gebame tvariai įgyvendinti parengtas strategijas ir pasiekti numatytus tikslus. Strategijos įgyvendinimo kontrolei mes naudojame projektų portfelio valdymą ir subalansuotų rodiklių sistemą.

Projektų portfelio valdymas

Gyvename ribotų išteklių pasaulyje, todėl dirbti be prioritetų ir kontrolės – pernelyg didelė prabanga. Nereikėtų vadovautis tuo, jog kuo daugiau užduočių bus atlikta, tuo daugiau bus nuveikta.

Kai nėra aiškių prioritetų, įmonės darbuotojai nesupranta, ko iš jų tikimasi. Blogiausia, kai žmonės nėra tikri, ar šiuo metu vykdomi projektai išties svarbiausi.

Ryšių su klientais valdymas

Pagalvokite apie įmonę, kurios lojalus klientas esate. Kas formuoja Jūsų supratimą apie šią bendrovę? Puikaus dizaino įmonės logotipas? Būdas, kuriuo ryšių su klientais sistema seka Jūsų pirkimus ir siunčia specialius pasiūlymus?

Turbūt ne. Greičiausiai Jūs esate lojalus įmonei, nes bendraujate su pardavėju, klientų aptarnavimo skyriaus darbuotoju ar techniku, kuris Jus visada aptarnauja greitai, draugiškai ir tiksliai įvykdo užsakymus.

Tiekimo grandinės valdymas

Sustyguota tiekimo grandinė versle yra gyvybiškai svarbi – dėmesio centre turi atsidurti klientų poreikiai. Būtent pagal šiuos poreikius sukonstruota tiekimo grandinė bus optimali.

Ką tai suteikia? Mažesnes sąnaudas, išgrynintus, tikslius, spartesnius procesus, laimingesnius klientus ir didesnį pelningumą.

Turimo potencialo išnaudojimas

Gebėti įžvelgti naujas galimybes, paversti jas apčiuopiamais rezultatais ir išnaudoti turimą potencialą yra esminis nuolatinio konkurencingumo ir pelningumo didinimo veiksnys.

Mes padedame klientams suvokti, kur slypi jų galia ir kaip ją panaudoti. Tai darome vadovaudamiesi specialia metodika.

Verslo, strategijos ir valdymo diagnostikos etapu atliekame rinkų analizę, finansinės informacijos, strategijos ir verslo valdymo procesų (finansų, personalo valdymo, IT, rinkodaros, pardavimų, klientų aptarnavimo, gamybos valdymo, tiekimo grandinės, pirkimų) apžvalgą ir vertinimą. Diagnostikos ataskaitoje pateikiame rekomendacijas, kaip reikėtų keisti verslo strategiją ir valdymą.

Tik tada drauge su savininkais ar vadovais priimame sprendimus dėl siūlomų iniciatyvų įgyvendinimo ir suformuojame pirminį projektų portfelį.

Subalansuotų rodiklių sistema

Subalansuotų rodiklių sistema yra kertinis veiklos valdymo įrankis, leidžiantis kontroliuoti strategijos įgyvendinimą ir pasiekti strateginius įmonės tikslus, pasitelkiant skirtingus efektyvumo rodiklius. Tai matavimo sistema, susieta su strateginėmis verslo iniciatyvomis, neleidžianti kasdienei veiklai nukrypti nuo strateginių tikslų ir gerinanti vidaus komunikaciją.

Be šio instrumento strategija dažniausiai būna tik brangi, vadovo stalčiuje dulkanti prezentacija.

Pirkimai

Jei bendrovė pardavimų pajamas padidina dešimtadaliu, tikėtina, kad jos pelnas išaugs keliais procentais. Tuo metu sumažinus sąnaudas, lygiai tiek pat padidėja pelnas.

Pirkimai yra viena iš tų sričių, kur optimizavus procesą galima gerokai sutaupyti. Pavyzdžiui, ilgainiui su įmonės ar paslaugų tiekėjais užsimezga draugiški santykiai, tad kainų ar kitų sąlygų net nebandoma kvestionuoti, neanalizuojama, ką siūlo nuolat besikeičianti rinka.

Didesnėse bendrovėse pirkimų funkcija dažnai decentralizuojama, tačiau taip nėra sukaupiama pirkimų kompetencija, prarandama derybinė galia. Pirkimai įmonėse nedokumentuojami, todėl netenkama naudingos istorinės informacijos bei galimybės kontroliuoti proceso skaidrumą ir kokybę.

Laikinų vadovų paslaugos

Šiandien itin dinamiškoje verslo aplinkoje vis dažniau susiklosto aplinkybės, kai verslo sprendimai turi būti įgyvendinti nedelsiant. Spartus įmonės augimas, prie kurio bendrovės darbuotojai nespėja prisitaikyti dėl ribotų vadybos kompetencijų, netikėta verslo krizė, sudėtingi didelio masto projektai – pavyzdžiui, įmonių susijungimas, plėtra į naujas rinkas, reikiamo finansavimo pritraukimas ar naujos verslo valdymo sistemos diegimas – tai rimti iššūkiai, reikalaujantys aukštos specifinės kompetencijos.

Neretai paaiškėja, kad įmonėje nėra žmonių, galinčių tvariai įgyvendinti tokius projektus. Tokiu atveju mes siūlome puikų sprendimą – pasitelkti laikinąjį vadovą.

Vadovų komanda

Mūsų klientai supranta drąsių sprendimų svarbą keičiant konkurencinę padėtį, įgyvendinant ilgalaikius ambicingus tikslus.

Esame efektyvios vadybos ir pokyčių įgyvendinimo profesionalai, turintys didesnę nei 10 metų vadovavimo patirtį tarptautinėms ir vietinio kapitalo įmonėms bei jų padaliniams.

team-member
Gintautas Mažeika
Vadovaujantysis partneris, savininkų atsitraukimo ir valdybų veiklos praktikos grupės vadovas
team-member
Jolanta Pocienė
Partnerė, klientų patirties praktikos grupės vadovė
team-member
Giedrius Keraitis
Partneris, strategijos praktikos grupės vadovas
team-member
Vytenis Kudinskas
Partneris, projektų portfelio valdymo praktikos grupės vadovas
team-member
Marius Taparauskas
Tiekimo grandinės praktikos grupės vadovas
team-member
Snieguolė Kavaliauskienė
Personalo valdymo praktikos grupės vadovė